ODBIÓR ODPADÓW

 

KAPADORA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru następujących odpadów:

 

 

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu dopuszczonego do przetworzenia

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

3.

ex 03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

4.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

5.

ex 03 03 99

Inne niewymienione odpady (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

6.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

7.

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

8.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

9.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

10.

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

11.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

12.

ex 07 02 99

Inne niewymienione odpady (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

13.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

14.

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

15.

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

16.

08 02 01

Odpady proszków powlekających

17.

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

18.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

19.

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

20.

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

21.

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

22.

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

23.

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

24.

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

25.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

26.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

27.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

28.

15 01 03

Opakowania z drewna

29.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

30.

ex 15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

31.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

32.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

33.

16 01 03

Zużyte opony

34.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

35.

ex 16 01 22

Inne niewymienione elementy (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

36.

ex 16 01 99

Inne niewymienione odpady (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

37.

ex 16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

38.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

39.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

40.

17 02 01

Drewno

41.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

42.

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

43.

17 03 80

Odpadowa papa

44.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

45.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

46.

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

47.

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

48.

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

49.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

50.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

51.

19 12 08

Tekstylia

52.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

53.

ex 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (posiadające wartość kaloryczną pozwalającą na produkowanie paliwa alternatywnego)

54.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 
 

Jesteś zainteresowany współpracą z Kapadora?

Skontaktuj się z nami w sprawie podjęcia współpracy. Nasi pracownicy przygotują odpowiednią ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.


Zainteresowane przekazaniem nam odpadów firmy prosimy o kontakt:
e-mail: office@kapadora.com
kom. +48 536 229 378
 lub
e-mail: biuro@kapadora.com
kom. +48 32 434 02 46